صدور کد رهگیری تایید نهایی گواهینامه و مدارک تخصصی مشخصات تحصیلی سوابق مشخصات فردی تصویر داوطلب شروع ثبت نام
  تذكرات بسيار مهم در خصوص ثبت نام و ويرايش اطلاعات:  
 

داوطلبان لازم است قبل از ثبت نام به تذكرات مهم ذيل توجه ويژه داشته باشند. بديهي است در صورت عدم رعايت هر يك از نكات اعلام شده، مسئوليت آن بعهده داوطلب خواهد بود:

 
 

1- تصاوير بارگزاري شده داوطلب بايد از كيفيت مناسب و قابل قبولي برخوردار باشد (ترجيحا قابل چاپ با كيفيت مناسب در قطع كاغذ A4). در صورت عدم امكان بررسي مدرك ارسالي به دليل كيفيت پايين، مراتب مورد تاييد قرار نخواهد گرفت.

 
 

2- تصاوير ارسالي ميبايست حتماً در جهت صحيح اسكن و در سامانه بارگزاري گردند. (در صورت اسكن تصاوير به شكل عمودي و يا در جهت غيرصحيح، لازم است قبل از بارگزاري در سامانه، با استفاده از نرم افزارهاي ويرايش عكس، نسبت به تغيير جهت آن اقدام گردد).

 
 

3- تصاوير مربوط به هر يك از دوره هاي مهارت ICDL ، حتما ميبايست در قسمت مربوطه خود در سامانه بارگزاري گردد. بديهي است در صورت بارگزاري جابجاي اين مدارك، امكان كنترل و صحت سنجي آنها وجود نخواهد داشت( بطور مثال گواهينامه WORD دقيقا در بخش مربوط به خود كه در سامانه بوضوح مشخص گرديده، بارگزاري گردد). در ضمن در مدارك ICDLارسالي، ميبايست نمره نهايي كسب شده قيد شده باشد. در صورت تشخبص صنعت نفت، ارزیابی مهارت کامپیوتر از متقاضیانی که موفق به راه‌یابی به مراحل بعد می‌شوند، مجدداً توسط صنعت نفت انجام خواهد شد.

 
 

4- پس از ثبت نام قطعي و دريافت كد رهگيري، صرفاً امكان يكبار ويرايش اطلاعات براي داوطلب وجود دارد. نكته مهم و حائز اهميت اينكه، بدنبال اخذ كد رهگيري به هيچ وجه نيازي به مراجعه مجدد به سامانه نمي باشد. طراحي سامانه بگونه اي است كه در صورت مراجعه مجدد داوطلب به آن و مشاهده پرونده و انتخاب گزينه " تاييد نهايي"، اين حركت بعنوان ويرايش تلقي گرديده و امكان ويرايش اطلاعات احتمالي بعدي ميسر نخواهد بود.

 
 

5- در خصوص مدارك تحصيلي نيز لازم است، حتما معدل كل فارغ اتحصيلي داوطلب در مدرك تحصيلي بارگزاري شده، درج گرديده باشد. در ارتباط با افرادي كه دانشنامه خود را بارگزاري مي نمايند لازم است در كنار آن تصوير ريز نمرات و يا هر مدركي كه نشان دهنده معدل كل فارغ التحصيلي از سوي دانشگاه باشد نيز، اسكن و بارگزاري گردد.

 
  نکته مهم:  
 

ضروريست متقاضيان ثبت نام در بانك اطلاعاتي، نسبت به مطالعه دقيق و كامل دفترچه راهنماي ثبت نام اقدام نموده و پس از كسب اطمينان از واجد شرايط بودن (شرايط عمومي و اختصاصي) اقدام به ثبت نام در سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی نمايند.

 
 


 
   
 
   
حروف تصویری :  
 
     
  
  اينجانب با مطالعه دقيق و كامل دفترچه راهنما، مايل به ثبت نام در سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی مي باشم.  
   
     
     
   
خروج
بازیابی کد رهگیری
ویرایش مشخصات
دريافت دفترچه راهنما
کد شهرستانها
کد دانشگاهها
کد رشته و گرایشهای تحصیلی