صدور کد رهگیری تایید نهایی گواهینامه و مدارک تخصصی مشخصات تحصیلی سوابق مشخصات فردی تصویر داوطلب شروع ثبت نام
  نکته مهم:  
 

ضروريست متقاضيان ثبت نام در بانك اطلاعاتي، نسبت به مطالعه دقيق و كامل دفترچه راهنماي ثبت نام اقدام نموده و پس از كسب اطمينان از واجد شرايط بودن (شرايط عمومي و اختصاصي) اقدام به ثبت نام در سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی نمايند.

 
 


 
   
 
   
حروف تصویری :  
 
     
  
  اينجانب با مطالعه دقيق و كامل دفترچه راهنما، مايل به ثبت نام در سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی مي باشم.  
   
     
     
   
خروج
بازیابی کد رهگیری
ویرایش مشخصات
دريافت دفترچه راهنما
کد شهرستانها
کد دانشگاهها
کد رشته و گرایشهای تحصیلی